אנו מאמינים, כי לקוח המצויד בכלים המתאימים להתמודדות בפני המכשולים שמזמנים לו עיסוקו או מהלך חייו, יחלוף על פניהם בהצלחה, תוך הפקת מירב התועלת וצמצום הסיכון הכרוך בכך. משרדנו יספק כלים אלה ללקוח.

© כל הזכויות שמורות ללשם ושות׳ משרד עו״ד

טל:     08-9477080

פקס:   08-9477081

,רח' יצחק מודעי 2, בית האלה

7608804   קומה 3,  רחובות